Wie zijn wij?  
Zorg aanvragen  
Snel en gemakkelijk  
Financieringsvormen  
Contact  
Cursussen  
Sollicitatie  

Cursussen

Gezien de hoge kwaliteitseisen die aan zorgverlening worden gesteld vindt GSA ZORG het belangrijk dat zorgverleners zich blijven ontwikkelen in hun vak. GSA Zorg organiseert daarom regelmatig (bijscholings)cursussen op maat voor verschillende deskundigheden, zoals Elementaire Reanimatie, Verpleegtechnische Handelingen, Wondverzorging.

Het volgen van bijscholingen is behalve leerzaam, ook waardevol voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van je specifieke vragen aan de docent.

Na het volgen van de bijscholing ontvang je een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je aan de betreffende cursus hebt deelgenomen.

De kosten die je maakt voor deze scholingen zijn voor zelfstandigen aftrekbaar van de belasting.Indien je zelf nog interessante onderwerpen weet, kun je deze aan ons doorgeven. Bij voldoende animo wordt er dan een cursus georganiseerd.